PRODUKCJA

W Benefixie oferujemy także usługę produkcji. Obecnie są to odlewy i metaloplastyka.